Klacht / Compliment

Kunnen wij iets beter doen of doen wij het nu goed?

Laat het ons dan weten. Wanneer u ons vertelt wanneer u niet tevreden bent of juist wel, dan kunnen wij ervoor zorgen dat ons product aan de wensen van onze klanten voldoet.

Hoe kunt u ons bereiken?

U kunt ons bereiken door ons een mail te sturen naar info@carpediempolis.nl of door ons te bellen, telefoon 070-8700060. Ook kunt u ons schriftelijk bereiken.

Behandeling klacht

Binnen 14 dagen na ontvangst van geven wij u antwoord. Lukt dit niet, dan zullen wij contact met u opnemen en laten weten waarom het langer duurt.

Als we er samen niet uitkomen?

Wanneer u het niet eens bent met de afhandeling van uw klacht kunt u zich richten tot KiFiD (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening), Postbus 93257, 2509 AG Den Haag. Telefoon 0900-355 22 48, www.kifid.nl.

Wanneer u geen gebruik wilt maken van deze klachtenbehandelingsmogelijkheden of u bent het niet eens met de behandeling of uitkomst hiervan, kunt u het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter.

In alle gevallen waarin door de voorwaarden niet is voorzien, handelt de Maatschappij/Verzekeraar naar redelijkheid. Een geschil over de uitleg of toepassing van de Verzekeringsovereenkomst wordt onderworpen aan de beslissing van de bevoegde rechter in Utrecht.

Insurance Quote

Fout: Contact formulier niet gevonden.